Sinus 1YT

Gratis Sinus 1YT nettsted for grunnkurset matematikk 1T-Y, yrkesfaglige utdanningsprogrammer

Sinus1YT_forside Sinus 1YT består av

  • lærebok med teoridel og oppgavedel
  • dette nettstedet

Eksempler og oppgaver i boka er hentet fra dagligliv og yrkesliv og passer for elever fra alle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Men noen delkapitler er spesielt skrevet for teknikk og industriell produksjon, bygg- og anleggsteknikk og elektrofag.

De fullstendige løsningene på oppgavene i teoridelen er laget av Helge Ekholt, Øvrebyen videregående skole

Endringer i læreplanen ble vedtatt 21.06.13.

  • Stoff som går ut: Ingenting
  • Nytt stoff i geometri: Elevene skal kunne lage og bruke skisser og tegninger til å formulere problemstillinger i oppgaveløsning og kunne grunngi løsningene med og uten bruk av digitale verktøy

Det er fullt mulig å bruke dagens bok med et lite tillegg i form av to tilleggskapitler som ligger under kapittel 5 på dette nettstedet. Der lærer elevene å lage enkle geometriske figurer i GeoGebra.

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch

 

 

GeoGebra