5 Geometri

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kapittel 5

  • bruke geometri i planet til å analysere og løse teoretiske og praktiske problemer knyttet til lengde, vinkler og areal
  • lage og bruke skisser og tegninger til å formulere problemstillinger i oppgaveløsning og kunne grunngi løsningene med og uten bruk av digitale verktøy

__________________________________________________________________________

Til å dekke det nederste punktet i læreplanen, som kom inn ved revisjonen i 2013, har vi utarbeidet tilleggsstoff som du finner nedenfor under Tillegg.

Det består av to delkapitler:

  • 5.A Digitale hjelpemidler i geometri
  • 5.B Digital tegning av vinkler

og inneholder eksemper, oppgaver og fasit.