Feil i boka

Vi prøver å lage feilfrie bøker, men noe kan likevel snike seg inn.
Nedenfor finner du en oversikt over de feilene i Sinus 1YT som vi er kjent med.

 

1. opplag bokmål

Teoridel
1.94 EL: Den innledende teksten bør nok være:
               En stor tekst er på 72 kB.

Oppgavedel
1.183 EL: Fasitsvaret skal være 10010110.
1.244 d): Fasitsvaret skal være -23.

2.270 b): Fasitsvaret skal være 2a5.
2.317 d): Oppgave er: 3500 Ω, 2 kΩ og 500 Ω

4.243: Oppgaveteksten skal være
           "Hvilken av kurvene nedenfor og på neste side er grafer til funksjoner av x?" 

 

1. opplag nynorsk

Teoridel
1.94 EL: Den første setninga skal nok vere:
               Ein stor tekst er på 72 kB.

Oppgåvedel
1.183 EL: Fasitsvaret skal vere 10010110.
1.244 d): Fasitsvaret skal vere -23.

2.270 b): Fasitsvaret skal vere 2a5.
2.317 d): Oppgåva er: 3500 Ω, 2 kΩ og 500 Ω

4.243: Oppgåveteksten skal vere
           "Kva for nokre av kurvene nedanfor og på neste side er grafar til funksjoner av x?"

_______________________________________________________

Vi er takknemlige for meldinger om feil. Vi retter dem ved opptrykk av bøkene